իմացաբանություն - բացատրություն

[գոյական]
Իմացության տեսություն, փիլիսոփայական ուսմունք իմացության պրոցեսի, աղբյուրների, ձևերի և հավաստիության մասին (գնոսեոլոգիա):

իմացաբանություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմացաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմացաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Гносеология.

իմացաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

gnosiology,epistemology

իմացաբանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել