իմացականորեն - բացատրություն

[մակբայ]
1. Իմացական տեսակետից, իմացականության հայեցակետով:
2. Տե՛ս Իմացաբանորեն:

իմացականորեն - հոմանիշներ

բար:

իմացականորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմացականորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմացականորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմացականորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել