իմացատենչ - բացատրություն

[ածական]
Իմացություն տենչացող, իմացության ձգտող:

իմացատենչ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմացատենչ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմացատենչ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմացատենչ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմացատենչ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել