իմացատենչություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Իմացատենչ լինելը:
2. Իմացության տենչ՝ փափագ՝ ձգտում:

իմացատենչություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմացատենչություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմացատենչություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմացատենչություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմացատենչություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել