իմացնել - բացատրություն

[ներգործական բայ] Իմանալ -ի:
1. Իմաց տալ, տեղեկացնել, տեղյակ պահել, լուր տալ:
2. Զգուշացնել, նախազգուշացնել:

իմացնել - հոմանիշներ

նբ. 1. Հայտնել, տեղեկացնել, հաղորդել. ազդահայտել, ազդարարել, հայտարարել, ծանուցանել, ծանուցել, իմաց անել, իմաց տալ, լուր տալ, նշան տալ, հայտնի դարձնել, ազդանշան տալ, նշմար անել (բրբ.): 2. Ակնարկել, հասկացնել, հիշեցնել; զգացնել:

իմացնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմացնել - ռուսերեն թարգմանություն

ցրի Извещать, известить, оповещать» оповестить, уведомлять, уведомить, дать знать.

իմացնել - անգլերեն թարգմանություն

let know,inform,put onto

իմացնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել