իմացություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Իմանալը:
2. Իմացական կարողություն:
3. Այն ամենը, ինչ որ մարդ իմանում Է, գիտելիքների ամբողջությունը:
4. (գիտական) Կեցության արտացոլումը մտածողության մեջ, օբյեկտիվ աշխարհի ճանաչողութունը:

իմացություն - հոմանիշներ

տես 1. Իմաստ 1 նշան.: 2. Իմացականություն: 3. Գիտելիք:

իմացություն - հականիշներ

անիմացություն

իմացություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան 1. Знание (знания), познание (познания). 2. Постижение, познание, познавание.

իմացություն - անգլերեն թարգմանություն

cognition,theory of knowledge,epistemology,cognizance,cognisance

իմացություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել