իմունիտետ - բացատրություն

իմունիտետի, [գոյական]
1. (բժշկական) Այս կամ այն հիվանդության անընկալունակություն, վարակամերժ հատկություն:
2. (դիվանագիտություն) Տե՛ս Անձեռնմխելիություն:

իմունիտետ - հոմանիշներ

գ. 1. (բժշկ.) Անվարակելիություն, վարակամերժություն: 2. (իրավ.) Ան ծ ե ռն մխ ելիո ւթյ ո ւն:

իմունիտետ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմունիտետ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմունիտետ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմունիտետ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել