իմուքոյություն - բացատրություն

[գոյական] (ժողովրդական)
Իրենը և ուրիշինը տարբերելը՝ միմյանցից զատելը, իր և ուրիշի ունեցածի միջև սահման դնելը:

իմուքոյություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իմուքոյություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իմուքոյություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմուքոյություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իմուքոյություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել