ինդետերմինիզմ - բացատրություն

ինդետերմինիզմի, [գոյական] (փիլիսոփայություն)
Իդեալիստական փիլիսոփայական ուսմունք, որ ժխտում Է բնության ու հասարակության երևույթների օրինաչափ բնույթն ու պատճառականությունը և դրանք բացատրում պատահականությամբ ու կամայականությամբ:

ինդետերմինիզմ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ինդետերմինիզմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ինդետերմինիզմ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ինդետերմինիզմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ինդետերմինիզմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել