իրողությունն այն է - բացատրություն

Ճշմարտությունն այն է, իրապես այն է պատահել:

իրողությունն այն է - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իրողությունն այն է - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իրողությունն այն է - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իրողությունն այն է - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իրողությունն այն է - դարձվածքներ