իրոք - բացատրություն

[մակբայ]
1. Իսկապես, ճշմարիտ:
2. Արդարև, հիրավի:

իրոք - հոմանիշներ

մ. Իրապես, իրավ, ստուգիվ, իրականապես, իրականորեն, ստուգապես, արդարև. իրավցնե (արևմտքյ.):

իրոք - հականիշներ

կեղծ, սխալ կերպով

իրոք - ռուսերեն թարգմանություն

եղնկ. բառ, մ. Действительно, в самом деле, на деле.

իրոք - անգլերեն թարգմանություն

really,indeed,in reality

իրոք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել