իրք - բացատրություն

իրքի, [գոյական] (հազվադեպ)
1. Իրողություն, եղելություն, անցք:
2. Գործ, արարք:
3. (գրաբարյան հոգնակի) Իր 1)-ի:
4. (բարբառային) Խոսքի մեջ որևէ մոռացված բառի փոխարեն գործածվող օժանդակ բառ:

իրք - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իրք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իրք - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իրք - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իրք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել