իքսաքլորան - բացատրություն

Աղավաղված ժողովրդական ձև հեքսաքլորան բառի, որ գեղարվեստական գրականության մեջ գործածվում է ոճական նպատակներով:

իքսաքլորան - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

իքսաքլորան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

իքսաքլորան - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

իքսաքլորան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

իքսաքլորան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել