ի բացակայության - բացատրություն

[մակբայ]
Բացակայությամբ, բացակա կերպով:

ի բացակայության - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ի բացակայության - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ի բացակայության - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի բացակայության - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի բացակայության - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել