ի թիվս այլոց - բացատրություն

1)

[մակբայ] (հնացած)
Ուրիշների թվում՝ շարքում (գործ է ածվում նաև, նույնպես, և, նույնպես և բառերի հետ):

2)

(հին)
Ուրիշների թրվում, բացի ուրիշներից նաև...

ի թիվս այլոց - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ի թիվս այլոց - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ի թիվս այլոց - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի թիվս այլոց - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի թիվս այլոց - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել