ի լրումն - բացատրություն

1)

[մակբայ]
Իբրև լրացում, լրացնելու՝ ամբողջացնելու համար:

2)

1. Լրացնելու՝ ամբողջացնելու համար, իբրև լրացում:
2. Բացի եղածից, եղածին որպես հավելում՝ ավելացում:
3. Տե՛ս Ի կատարումն:

ի լրումն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ի լրումն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ի լրումն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի լրումն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ի լրումն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել