լազվարթ - բացատրություն

տե՛ս
Լաջվարդ:

լազվարթ - հոմանիշներ

1) տես Լազուր:

2) գ. (&նք.) Լաջվարդ, ջշդաքար, գոճազմ, պարտիզաքար, պարտիզաց քար- (թանկագին կապույտ քար և այդ քարից ստացվող կապույտ ներկը):

լազվարթ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

լազվարթ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

լազվարթ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

լազվարթ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել