լայնագագաթ - բացատրություն

[ածական]
Լայն՝ ընդարձակորեն տարածվող գադաթ ունեցող:

լայնագագաթ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

լայնագագաթ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

լայնագագաթ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

լայնագագաթ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

լայնագագաթ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել