լայնահուն - բացատրություն

[ածական]
1. Լայն՝ ընդարձակ հուն ունեցող:
2. (փոխաբերական) Լայն ճանապարհ՝ ասպարեզ ունեցող:
3. (փոխաբերական) Լայն ընդգրկում ունեցող:
4. (փոխաբերական) Ընդարձակ, լայն:

լայնահուն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

լայնահուն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

լայնահուն - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Широководный․ 2. (փխբ.) Разносторонний, широкий.

լայնահուն - անգլերեն թարգմանություն

deep

լայնահուն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել