լանդշաֆտ - բացատրություն

լանդշաֆտի, [գոյական]
1. (աշխարագրություն) Երկրի մակերևույթի տարածություն՝ տեղամաս, որին բնորոշ Է ռելիեֆի, կլիմայի,
հողի, բուսական ու կենդանական աշխարհի ևն որոշ համակցություն: Հովտային՝ լեռնային լանդշաֆտ:
2. Տե՛ս Բնանկար:

լանդշաֆտ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

լանդշաֆտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

լանդշաֆտ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

լանդշաֆտ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

լանդշաֆտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել