խաղալ - բացատրություն

խաղալ
1. [չեզոք բայ] Որևէ կարգի խաղով զբաղվել՝ ժամանակ անցկացնել: Երեխաները բակում խաղում են:
2. [ներգործական բայ] Որևէ խաղ վարել՝ կատարել, սպորտային խաղով մրցել իրար հետ: Շախմատ՝ ֆուտբոլ՝ նարդի խաղալ:
3. Հերթական՝ հաջորդական քայլ կատարել խաղի ընթացքում: Ձին (կամ ձիով) մի՛ խաղա:
4. Որևէ խաղի տիրապետել, որևէ խաղի կանոնները գործնականորեն իմանալ: Շախմատ խաղու՞մ ես:
5. Որևէ բան օգտագործել խաղի համար: Դոմինոյի քարերով դամա են խաղամ:
6. [չեզոք բայ] Որևէ առարկա խաղալիքի տեղ գործադրել՝ դեսուդեն շարժել՝ նետել՝ դարձնել ևն: Գդալի հետ մի խաղա:
7. Արագորեն զանազան շարժումներ կատարել՝ վազվզել, ցատկոտել, թռչկոտել, պտույտներ գործել ևն: Երկու թիթեռնիկ խաղում են օդում:
8. (ժողովրդական) Պարել:
9. (ժողովրդական) Տարուբերվել, տատանվել, երերալ: Գերանը ոտքի տակ խաղում Էր:
10. Ջղաձգորեն շարժվել՝ թրթռալ: Աչքը՝ միսը՝ մկանունքը խաղալ:
11. Դեր կատարել, որևէ դերով հանդես գալ, դերասանությամբ զբաղվել: Այսօր Հրաչյան խաղու՞մ է: Արմենյանը Լենինականի թատրոնում Էր խաղում:
12. (փոխաբերական) Որևէ բանով զբաղվել ոչ լուրջ կերպով, անփույթ՝ անկարգ անել մի բան, մի գործի՝ զբաղմունքի վրա ժամանակ վատնել առանց այն կատարելու: Նվագու՞մ ես, թե՞ խաղում:
13. (փոխաբերական) Մեկի՝ մի բանի վերաբերվել որպես հաճույքի առարկայի հետ, խաղալիք դարձնել, մեկի հետ վարվել իր քմահաճույքների համաձայն՝ առանց նրա կամքի հետ հաշվի նստելու: Մի՛ խաղա մարդու զգացմունքների հետ:
14. (փոխաբերական) Անլուրջ կամ անզգույշ՝ անպատասխանատու՝ չկշռադատված արարքով վտանգի ենթարկել մեկին՝ մի բան: Քո արարքներով մարդկանց բախտի հետ ես խաղում:
15. [ներգործական բայ] Ներկայացնել բեմական որևէ կերպար, որևէ հերոսի դեր կատարել: Ո՞վ է այսօր Համլետ խաղալու:
16. [ներգործական բայ և չեզոք բայ] Ցուցադրել, ձևացնել, ձևանալ, կեղծել: Դաժանություն՝ լրջություն՝ բարեկամություն խաղալ: Արուսի բնավորության ու հոգու մեջ ոչինչ արհեստական չկա, որ նա կարողանա խաղալ ուրիշի առաջ (Զ. Դարյան):
17. [չեզոք բայ] (փոխաբերական) Բորբոքվել, եռալ: Արյունը խաղաց երակներում:
18. (փոխաբերական) Ցոլալ, վետվետել: Պատին խաղում Էին արևի շողերը:
19. (փոխաբերական) Ծփալ, ալիքավորվել: Մեղմ կոհակներով լճակն Է խաղում:
20. (փոխաբերական) Առհասարակ՝ շարժման մեջ լինել՝ խայտալ, հոսել, փչել (քամու մասին ևն): Բուրմունքը թևին՝ զեփյուռն Է խաղում (Վ. Դավթյան):
21. (փոխաբերական) Ակամայից մի բան անել կամ լինել՝ ձևացնել: Կյանքը իր պահանջները կդնե, մեկ ոտքով կյանքի մեջն ես կարծես, բայց նորեն պետք Է երթաս ու աշակերտ խաղաս (Լ. Շանթ):
22. [չեզոք բայ] (հին, բանաստեղծական) Գնալ, ընթանալ, շարժվել: Մարտակառքով արքայական խաղաց և գնաց իջավ լճափ (Լ. Միրիջանյան):

խաղալ - հոմանիշներ

չբ. 1. Պարել, կաքավել, կայթել, պար գալ, պար բռնել, խաղս տալ: 2. վազվզել: Թռչկոտել, ոստոստել, կայթռնել (հզվդ.), խաղ անել: 3. Զբոսնել: 4. Կատակել, հանաք անել: 5. (թատր.) Գերակատարել, դերասանություն անել, դեր խաղալ: 6. Տես Մրցել 1 նշան.:

խաղալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

խաղալ - ռուսերեն թարգմանություն

ացի 1. Играть. 2. (բրբ.) Плясать, танцевать. 3. Играть на сцене. 4. Играть на каком-л. музыкальном инструменте. 5. Сделать ход в игре. 6. Качаться (о шатком сооружении). 7. Дёргаться (о веке, жилке). 8. Шевелиться, стучать (о движении плода в чреве матери). 9. Продвигаться вперёд (о войске). 10. Притворяться, притвориться. ◊ Առաջ խաղալ, Դեր խաղալ, Հոգու հետ խաղալ և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

խաղալ - անգլերեն թարգմանություն

1) play,fiddle around,fiddle about,frolic
2) act,appear,play,co

խաղալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել