ծագումաբանություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ցեղի՝ տոհմի ծագման պատմությունը, ծննդաբանություն:
2. Որևէ երևույթի՝ որևէ բանի կազմավորման պատմությունը:
3. Օժանդակ պատմական գիտակարգ, որն զբաղվում է առանձին տոհմերի պատմությամբ: [գինեալոգիա]:
4. Կենսաբանության մի բաժինը, որն ուսումնասիրում է օրգանիզմների ժառանգականությունը և փոփոխականությունը (գենետիկա):

ծագումաբանություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ծագումաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ծագումաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ծագումաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ծագումաբանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել