ծագումնաբանություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ցեղի՝ տոհմի ծագման պատմությունը, ծննդաբանություն:
2. Որևէ երևույթի՝ որևէ բանի կազմավորման պատմությունը:
3. Օժանդակ պատմական գիտակարգ, որն զբաղվում է առանձին տոհմերի պատմությամբ: [գինեալոգիա]:
4. Կենսաբանության մի բաժինը, որն ուսումնասիրում է օրգանիզմների ժառանգականությունը և փոփոխականությունը (գենետիկա):

ծագումնաբանություն - հոմանիշներ

գ. Ազգաբանություն, ճյուղագրություն, ծննդաբանություն, սերնդաբանություն, տոհմաբանություն, ցեղաբանություն, ազգագիտություն, ազգախոսություն:

ծագումնաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ծագումնաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան 1. Генетика. 2. Генеалогия.

ծագումնաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ծագումնաբանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել