ծալ-ծալ - բացատրություն

[ածական]
1. Ծալքեր ունեցող, ծալքավոր, ծալքերով:
2. (փոխաբերական) Ալիքներով՝ կնճիռներով՝ խորդուբորդություններով պատված: Ծալ-ծալ պարանոց:
3. Շերտ-շերտ, շերտավոր, թերթավոր: Ծալ-ծալ գաթա:
4. [մակբայ] Ծալ առ ծալ, ծալքեր գոյացնելով:

ծալ-ծալ - հոմանիշներ

ա. 1. Ծաւք-ծալք, փոթ-փոթ, վերտ-վերտ, (հզվդ.) խորշխորշան, խորշխորշանի, խորշեղեն, կրկնավերտ: 2. Տես Ծալովի:

ծալ-ծալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ծալ-ծալ - ռուսերեն թարգմանություն

1.մ. Складками. 2. ա. Складчатый, со складками. 3. ա. (փխբ.)Волнистый. 4. մ. Слоями.

ծալ-ծալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ծալ-ծալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել