ծ տառը - բացատրություն

(ծա)
1. Հայկական այբուբենի 14-րդ տառը, լեզվաքմային պայթաշփական խուլ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 50, 50-րդ:

ծ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ծ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ծ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ծ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ծ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել