կա - բացատրություն

[չեզոք բայ] Պակասավոր Կամ բայի սահմանական եղանակի ներկայի երրորդ դեմքի ձևը:
1. Գոյություն ունի:
2. Առկա է:
3. Նույնն է՝ Կա որ:
4. (գավառական) Գործածվել է գեղարվեստական գրականության մեջ որպես բարբառաբանություն՝ բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույցի դերով: Տունը դատարկ կա (Ռ. Պատկանյան):
5. (սխալ) Տե՛ս Լսում եմ (հրաման և պատասխան ):

կա - հոմանիշներ

գ. Գրող, չանչ, մռճիկ (ձեռքի մատները մեկի երեսին դեմ անելը իբրև անարգանք):

կա - հականիշներ

չկա

կա - ռուսերեն թարգմանություն

կամ Есть, имеется.

կա - անգլերեն թարգմանություն

be,date back to,date back,date from

կա - դարձվածքներ