կադետ - բացատրություն

1)

կադետի, [գոյական] (հնացած)
Ցարական Ռուսաստանում՝ ռազմական միջնակարգ դպրոցի սան:

2)

կադետի, [գոյական] (քաղաքական)
1. Կոնստիտուցիոն-դեմոկրատ, կադետական կուսակցության անդամ:
2. (հոգնակի)՝ Կադետներ: Կոնստիտուցիոն-դեմոկրատական կուսակցությունը:

կադետ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կադետ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կադետ - ռուսերեն թարգմանություն

1) ի (հնց.) Кадет, воспитанник среднего военно-учебного заведения в дореволюционной России.

2) ի (քղք.) Кадет, член или сторонник конституционно-демократической партии в дореволюционной России.

կադետ - անգլերեն թարգմանություն

cadet

կադետ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել