կազմ - բացատրություն

1)

[ածական]
Կազմված, պատրաստ վիճակում եղող:

2)

կազմի, [գոյական]
1. Մի ամբողջություն կազմող մասերի փոխադարձ դասավորություն, ներքին կառուցվածք:
2. Սարք, հանդերձանք:
3. Առանձին մասերից կազմված լինելը, կազմություն, բաղկացություն:
4. Անձանց՝ պաշտոնակիցների՝ աշխատողների ամբողջություն, անձնակազմ:
5. Մի ամբողջություն կազմելու համար մի քանի համանման իրերի համախմբում՝ միավորում:
6. (հնացած) Կազմվածք (մարմնի):

3)

կազմի,[գոյական]
Գրքի՝ տետրի՝ մատյանի ևն պահպանակ՝ թղթից, ստվարաթղթից կամ այլ նյութից:

4)

Հապավված բարդությունների բաղադրիչ՝
Կազմակերպչական նշանակությամբ:

կազմ - հոմանիշներ

գ. 1. Կազմ (վ) ածք, սարք, հանդերձանք: 2. Պատրաստ, կազմ ու պատրաստ:. 3. Կոզ(յ), ծածկույթ, վարագույր (գրքի): 4. ®ծս Կազմության 2 նշան.:

կազմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կազմ - ռուսերեն թարգմանություն

1) միայն Հետևյալ կապակցության մեջ. Կազմ ու պատրաստ в полной готовности.

2) ի 1. Состав, совокупность частей целого. 2. Контингент. 3. Коллектив, личный состав. 4. Состав, поезд. 5. Переплёт.

կազմ - անգլերեն թարգմանություն

1) membership
2) ranks
3) cover,book

կազմ - դարձվածքներ