կազմաբանություն - բացատրություն

[գոյական]
1. (գիտական) Գիտություն օրգանիզմների, օրգանների, ինչպես նաև հողի կազմության մասին (մորֆոլոգիա):
2. Տե՛ս Կազմախոսություն:
3. Տե՛ս Կառուցվածք:

կազմաբանություն - հոմանիշներ

տես Կազմախոսություն:

կազմաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կազմաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Կազմախոսություն։

կազմաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կազմաբանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել