կազմադրոշմ - բացատրություն

կազմադրոշմի, [գոյական]
Գրքի հրատարակչական կազմի վրա նկարի, հեղինակի անվան, գրքի վերնագրի ևն դրոշմվածքը:

կազմադրոշմ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կազմադրոշմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կազմադրոշմ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կազմադրոշմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կազմադրոշմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել