կազմակերպել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Հասարակական խմբերը համախմբելով հիմնել՝ հիմնադրել:
2. Մի որևէ նպատակի համար համախմբել:
3. Կազմել, կազմավորել, միավորել (մի նպատակի համար):
4. Նախապատրաստել, անհրաժեշտ կերպով պատրաստել:
5. Մի բանի մեջ կարգ մտցնել՝ սահմանել, կարգավորել:
6. Մի բան նախաձեռնել՝ նախապատրաստել՝ ձեռնարկել:
7. Ստեղծել, շինել, կառուցել:
8. Ձևավորել, ամբողջական՝ ավարտված վիճակի հասցնել:
9. (խոսակցական) Յուրացնել, հափշտակել, գողանալ:

կազմակերպել - հոմանիշներ

նբ. 1. Կազմել, կազմավորել, կարգավորել, կարգի գցել, կարգի բերել: 2. Սարքել, պատրաստել, շինել, ստեղծել: 3. Հիմնել, հիմնադրել: Նախաձեռնել:

կազմակերպել - հականիշներ

կազմալուծել

կազմակերպել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի Организовывать, организовать.

կազմակերպել - անգլերեն թարգմանություն

1) organize,organise,arrange,engineer,see to
2) fix,fix up

կազմակերպել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել