կաթնածուծ - բացատրություն

կաթնածուծի, կաթնածուծներ,
1. [գոյական] Կաթը ծծող՝ դուրս քաշող հարմարանք:
2. [ածական] Կաթ ծծող, կաթնակեր:
3. Տե՛ս Կաթնեղբայր:

կաթնածուծ - հոմանիշներ

տես 1. Կաթնակեր I նշան.: 2, Կաթեղճայր:

կաթնածուծ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կաթնածուծ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթնածուծ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթնածուծ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել