կաթնանման - բացատրություն

[ածական]
1. Կաթի նման:
2. Կաթնագույն:

կաթնանման - հոմանիշներ

ա. Կաթնակերպ:

կաթնանման - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կաթնանման - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Молочный, молочного цвета, млечный (высок.).

կաթնանման - անգլերեն թարգմանություն

milk,lactic,lacteal

կաթնանման - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել