կաթողիկե - բացատրություն

կաթողիկեի, [գոյական]
1. (կրոնական) Քրիստոնեական ընդհանուր եկեղեցու անունը, ընդհանրական, տիեզերական:
2. (եկեղեցական) Եկեղեցու պետի՝ հայրապետի նստավայրը, գահանիստ եկեղեցի, մայր եկեղեցի:
3. (արևմտահայերեն) Նույնն է՝ Կաթոլիկ:

կաթողիկե - հոմանիշներ

գ. ա. (եկեղ.) 1. Մայր եկեղեցի, մայր տաճար, մեծ եկեղեցի, գահանիստ եկեղեցի, տիեցերահարկ (ճղվդ.): 2. Ընդհանրական, տիեզերական:

կաթողիկե - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կաթողիկե - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթողիկե - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթողիկե - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել