կաթողիկոս - բացատրություն

կաթողիկոսի, [գոյական] (կրոնական)
Հայկական լուսավորչական, ինչպես նաև վրացական եկեղեցու պետը և նրա բարձրագույն հոգևոր տիտղոսը, ծայրագույն պատրիարք, հայրապետ:

կաթողիկոս - հոմանիշներ

գ. (եկեղ.) Հայրապետ, հովվապետ, եպիսկոպոսապետ, քահաւնայաէսետ, ծայրագույն պատրիարք, քմակդիրներրյ վեհ, ւ1ե;հափաօ, սրբացան, հոգևոր տեր (6նց.):

կաթողիկոս - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կաթողիկոս - ռուսերեն թարգմանություն

ի Католикос, верховный патриарх армяно-григорианской церкви (а также грузинской церкви).

կաթողիկոս - անգլերեն թարգմանություն

Catholicos,supreme patriarch of all Armenians

կաթողիկոս - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել