կաթուղիկե - բացատրություն

Տե՛ս
Կաթողիկե:

կաթուղիկե - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կաթուղիկե - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կաթուղիկե - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթուղիկե - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթուղիկե - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել