կաթուղիկոս - բացատրություն

Տե՛ս
Կաթողիկոս:

կաթուղիկոս - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կաթուղիկոս - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կաթուղիկոս - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթուղիկոս - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կաթուղիկոս - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել