կալանք դնել - բացատրություն

Դատական մարմինների կողմից գույքի՝ ունեցվածքի տնօրինությունն արգելել:

կալանք դնել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կալանք դնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կալանք դնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կալանք դնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կալանք դնել - դարձվածքներ