կալանք դնել գույքի վրա - բացատրություն

Դատական մարմինների կողմից գույքի տնօրինությունն արգելել:

կալանք դնել գույքի վրա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կալանք դնել գույքի վրա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կալանք դնել գույքի վրա - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կալանք դնել գույքի վրա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կալանք դնել գույքի վրա - դարձվածքներ