կրտսեր - բացատրություն

[ածական]
1. Եղբայրների կամ քույրերի մեջ փոքր՝ ուշ կամ վերջինը ծնված:
2. Տարիքով փոքր, տարիքային՝ հասակային տեսակետից երիտասարդ սերունդին պատկանող:
Լեզվաբանների կրտսեր սերունդ:
3. Աստիճանով՝ կարգով ստորին: Կրտսեր գիտաշխատող:

կրտսեր - հոմանիշներ

ա. Փոքրահասակ, վաքր, վտքրագոլյն:

կրտսեր - հականիշներ

ավագ, միջնեկ, մեծ, երեց

կրտսեր - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Младший.

կրտսեր - անգլերեն թարգմանություն

junior,younger,youngest

կրտսեր - դարձվածքներ