կցականություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Կցական լինելը:
2. Բառափոխության եղանակ, որի դեպքում քերականական իմաստներն արտահայտվում են բառին ավելացվող մենիմաստ մասնիկներով:

կցականություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կցականություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կցականություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան (լեզվբ.) Агглютинация.

կցականություն - անգլերեն թարգմանություն

agglutination

կցականություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել