կցական բարդություն - բացատրություն

(քերականագիտություն)
Երկու կամ ավելի բառերի կցումով կազմված բարդ բառ, որի մեջ բաղադրիչները պահպանում են իրենց իմաստային, երբեմն նաև շեշտային անկախությունը և կարող են վերածվել շարահյուսական կապակցության (օրինակ՝ այսօր - այս օր, այստեղ - այս տեղ ևն):

կցական բարդություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

կցական բարդություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կցական բարդություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

կցական բարդություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կցական բարդություն - դարձվածքներ