կցանվանաթերթ - բացատրություն

կցանվանաթերթի, կցանվանաթերթեր, [գոյական] (տպագրություն)
Նույնն է՝
Տիտղոսաթերթ:

կցանվանաթերթ - հոմանիշներ

գ. (տպգր.) Տիտղոսաթերթ, տիտղոսատ, նախ անվանաթերթ:

կցանվանաթերթ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

կցանվանաթերթ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Տիտղոսաթերթ։

կցանվանաթերթ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

կցանվանաթերթ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել