հագ - բացատրություն

1)

1. [ածական] (անհանձնարարելի)
1. Հագեցած, կուշտ:
2. Հյութով լցված, հյութեղ:
3. Տե՛ս Հագուրդ:

2)

Գործածվում են՝ (սեռական, տրական հոլովները՝ հագի, բացառական հոլով՝ հագից, հոգնակի՝ հագների, հագներից)
[ածական, գոյական]
Հագածը, ինչ-որ հագել Է:

հագ - հոմանիշներ

1) տես Բարդի:

2) տես Կշտություն:

հագ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հագ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

հագ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հագ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել