հագներգություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Տաղ, բանաստեղծություն:
2. Չափածո վիպասանություն, դյուցազներգություն, վիպերգ:
3. Բանաստեղծական երկի մի մաս՝ բաժին:
4. Գուսանական երգ, գուսաներգ:

հագներգություն - հոմանիշներ

գ. (գր1յԱ.) 1. Ռապսոդիա, (հնց.) հագն երգ, գավազաներ գություն: 2. Տես Բանաստեղծություն, Տաղ 1 նշան.:

հագներգություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հագներգություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան 1. Сочинение, произведение, созданное на народную тематику (песни, поэмы, эпосы, сказания). 2․ Отрывок, часть такого сочинения.

հագներգություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հագներգություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել