հակադիր բևեռներ - բացատրություն

(փոխաբերական)
Միմյանց բոլորովին հակառակ երևույթներ՝ բնավորություններ ևն, բացարձակ հակադրություններ:

հակադիր բևեռներ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

հակադիր բևեռներ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հակադիր բևեռներ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

հակադիր բևեռներ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հակադիր բևեռներ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել