հակակ - բացատրություն

Տե՛ս
Ակացիա:

հակակ - հոմանիշներ

1) տես Համահավասար:

2) գ. (բրբ.) Ակակիա, ակասիա, ակացիա, ախախիա, կակիա, անփուտ փայտ, եգիպտական մրփենի, կրեժ, կռեժ:

հակակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հակակ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ակացիա։

հակակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հակակ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել