հակակայություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Հակակայելը:
2. (հնացած) Տարբերություն, խտրություն:

հակակայություն - հոմանիշներ

տես 1. Հակադրություն: 2. Տարբերություն:

հակակայություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հակակայություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

հակակայություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հակակայություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել