հակակղերական - բացատրություն

[ածական]
1. Կղերականության դեմ ուղղված:
2. [ածական, գոյական] Կղերականության հակառակորդ:

հակակղերական - հոմանիշներ

ա. Կղերամերժ: Հակակ ր ոն ա կ ա ն, հ ակ ա եկ եղեց ակ ան:

հակակղերական - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հակակղերական - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա․ Антиклерикальный. 2. գ. Антиклерикал.

հակակղերական - անգլերեն թարգմանություն

anticlerical

հակակղերական - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել