հակակղերականություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Հակակղերական լինելը:
2. (հավաքական) Հակակղերականների հավաքական ամբողջությունը, հակակղերականներ:

հակակղերականություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

հակակղերականություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հակակղերականություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Антиклерикализм.

հակակղերականություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

հակակղերականություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել